Wycena nieruchomości dla róznych celów

Firma CK Nieruchomości Joanna Ciastek z siedzibą w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a lok. 602, świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości oraz usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości.  Nasze usługi skierowane są do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, banków, Urzędów Skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego. Działamy na terenie województwa łódzkiego (m.in. Łódź, Kutno, Zgierz, Łęczyca, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ozorków). Na zlecenie indywidualnych klientów świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa, szczególnie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (http://www.pfsrm.pl/).


Wykonujemy operaty szacunkowe dotyczące:

•    nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych)
•    gruntów niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, komercyjnych)
•    gruntów zabudowanych (budynków mieszkalnych, komercyjnych)
•   ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
•    prawa użytkowania wieczystego
•    nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych)
•    nakładów i innych

Nasze wyceny sporządzane są dla potrzeb:  
•    ustalenia ceny kupna-sprzedaży nieruchomości
•    zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
•    informacyjnych
•    podziału majątku
•    zniesienia współwłasności
•    ustalenia podatku od spadków i darowizn
•    ubezpieczeniowych
•    odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
•    ustalenie ceny nieruchomości do przetargów
•    księgowych i podatkowych
•    wniesienia aportu
•    negocjacji wysokości odszkodowania
•    aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
•    ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej

Każda wycena nieruchomości poprzedzona jest przeprowadzeniem następujących czynności, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:
•    Wizji lokalnej wycenianej nieruchomości,
•    Analizy lokalnego rynku nieruchomości,
•    Oceny stanu nieruchomości, przez który rozumie się jej stan prawny, techniczno - użytkowy, stan zagospodarowania, a także stan otoczenia nieruchomości.

Koszt wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie w zależności od jej rodzaju, odległości od siedziby firmy czy też celu wyceny. Zwykle nie przekracza on 1000 zł. Ostateczny koszt wykonania wyceny jest związany z nakładem pracy oraz stopniej jej komplikacji.

W swojej działalności staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom klientów i utrzymywać możliwie najkrótsze terminy sporządzania wycen. Zwykle proces wyceny trwa 2-3 dni robocze od momentu zlecenia, dostarczenia wymaganych dokumentów i przeprowadzenia oględzin nieruchomości.